Bludiště hrou, letní kurz herní tvorby, uzávěrka přihlášek 20. července 2020

Ateliér herních médií Fakulty výtvarných umění VUT nabízí letní kurz Bludiště hrou. Kurz Bludiště hrou je otevřen úplným začátečníkům nebo uchazečům o studium v oblasti herní tvorby. Přirozeně také všem zájemcům o současnou audiovizuální kulturu a umění. Kurz seznámí návštěvníky se základními nástroji a procesem tvorby deskové i digitální hry (videohry). Hlavní část kurzu se soustředí na workshop v programu Unity, určeným pro vývoj her. Zároveň bude představen program Adobe Photoshop zaměřený na zpracování počítačové grafiky. Kombinaci obou programů předchází návrh základních principů deskové hry v papírové podobě a její následná digitalizace. Syntézu použitých nástrojů ve výsledku zapouzdřuje jednotné téma Bludiště. Součástí kurzu je úvodní přednáška o videoherní kultuře, spojená s prezentací tvůrčí skupiny Ateliér Duchů.

Informace o kurzu:
Přihlášky lze zasílat do 20. 7. 2020 na emailovou adresu vanek@favu.vut.cz.
Datum a čas: 4. srpen až 6. srpen 2020, denně od 13:00 do 19:00.
Lektoři: Studenti a studentky Ateliéru herních médií FaVU VUT.
Cena kurzu: 3.000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce.
Software:Unity (2019) + Adobe Photoshop.
Hardware: Zájemci o kurz mohou, ale nemusí být vybaveni vlastní technikou (PC, MAC).
Místo konání: Fakulta výtvarných umění VUT, Údolní 53, Brno, budova U2, ateliér 227.
Počet účastníků: Mininum pro otevření kurzu 5, maximum 10.

Přihláška je závazná. Formulář přihlášky najdete v příloze (níže).
Případné dotazy ke kurzu zodpoví vedoucí Ateliéru herních médií Vojtěch Vaněk.

Úvod a detaily kurzu: V počátku kurzu se budeme věnovat tématu hry obecně. Vysvětlíme rozdíl mezi karetní hrou, deskovou hrou a videohrou, plus situace, ve kterých se všechny tyto formáty kryjí (představení deskových her, které fungují v digitální podobě a naopak). Typy deskových her (postřehové, strategické, závodní, kooperativní, kompetitivní…). Ukázka jednoduchých nástrojů a testování pravidel – Table top simulator. Vysvětlení základných herních prvků a mechanik, skrze tvorbou jednoduché deskové hry. Na základě designového archetypu deskové hry Labyrinth. V této části kurzu vzniknou fyzické, grafické materiály, které následně využije i digitálně zaměřená část kurzu. Praktický workshop: Unity – seznámení, využití, možnosti (prostředí programu Unity; interakce; fyzika; UI; herní logika; animace; import/export). Počítačová grafika – grafické objekty (assety). Praktický workshop: Adobe Photoshop – seznámení, využití, možnosti. Ruční výroba a digitalizace textur, grafiky. Tvorba a výroba vstupního fyzického obrazu, použitelná jak při tvorbě deskové, tak digitální hry. Individuální technika, například: kresba, malba, akvarel, papír. Skenování (seznámení s DPI a obrazovými formáty; postprodukce digitalizovaných předloh v Adobe Photoshop).

Těšíme se na Vás!