Kontakt

Vedoucí ateliéru

MgA. Vojtěch Vaněk
mobil : + 420 607 727 818
vanek@ffa.vutbr.cz

Asistent

MgA. Tomáš Hrůza
mobil.: +420 604 509 137
tomat@ffa.vutbr.cz

Konzultační hodiny pro uchazeče o studium:
Středa 14:00 – 15:00, jiné termíny po dohodě

Kde nás najdete ?

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT v Brně)
Údolní 53, 602 00, Brno, Česká republika
Budova U2,  Ateliéry: 227, Kabinet: 225