Digitální hra pro VUT kampaň 2021

V létě roku 2020 nás oslovil rektorát VUT s dotazem, zda jsme schopni vytvořit pro náborovou kampaň (únor 2021) VUT tematickou digitální hru. Hlavní audiovizuální složku kampaně realizovala společnost Filmagix. Cílem bylo dodat kompletní technické i audiovizuální řešení, funkční v internetovém prohlížeči. První setkání proběhlo začátkem srpna. Na základě on-line prezentace našich projektů a referencí následovala výzva k předložení návrhu samotné hry. Vzhledem k tématu celé kampaně i zaměření na široké publikum (včetně mobilních zařízení) jsme se rozhodli hru vystavět na elementárním point & click ovládání. Jako vizuální styl byl zvolen pixel art. Obecná srozumitelnost a univerzální retro nádech v sobě zároveň skrýval ideální řešení optimalizace hry (pro internetové prostředí).

Hru lze hrát přímo z hlavní stránky kampaně zde: hrdinavut.cz

V první vlně navrhování jsme předložili vlastní scénář, který interpretoval hlavní téma kampaně a obsahoval rámcová řešení klíčových scén. Jednalo se především o zpracování jednotlivých fakult VUT a rozcestníků.

Návrh tématu a rozložení scény pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií

Jakmile se podařilo ukotvit výchozí schéma projektu stanovili jsme týmovou kompozici. Designovou část jsme řešili všichni společně, prakticky po celou dobu projektu až do jeho finální podoby. Velká část týmových rolí se přelévala.

Struktura týmu:

Supervize: V. Vaněk

Technické řešení: D. Jenikovský, D. Konečný, M. Mrkus

Grafika: N. Sodomková, B. Vozábová, D. Holubec, M. Mrkus

Audio: D. Jenikovský, D. Konečný + host Jiří Habart

Hledání jednotících prvků

Blockout základních scén doprovázelo hledání jednotících prvků v grafickém zpracování i herním designu. Navzdory poměrně velkému týmu se za krátký čas podařilo najít společnou frekvenci. Zejména při tvorbě grafiky. Omezení na pixel art se ukázalo jako šťastné a rychle nám umožnilo sjednotit se na konkrétních pravidlech celkového vizuálního zpracování.

Ukázka animace grafických assetů:

Animace a stylizace postav
Robot
Brněnský drak
Úvodní scéna

Pravidla vývoje hry

Následující průběh vývoje pro nás nepředstavoval žádné překážky. Opakované kolečko prototypování, předělávání, testování a konzultací s vedením celé kampaně. Hledání kompromisů střídala naopak nutnost v některých věcech neustupovat a upevnit tak pozici našeho designového rozhodnutí či postoje (například odstranění navigačních a úvodních textů pro jednotlivé scény). Dostatečná časová rezerva vedla k bezproblémovému průběhu celého projektu. Nejen v našich interních vztazích, ale také ve vztahu se zadavatelem. Jsme rádi, že se projekt podařilo bez problémů dokončit a těšíme se na další!

Pokud hledáte podobné nebo naopak odlišné řešení pro Váš projekt či plán, neváhejte se nám ozvat na e-mail: info@atelierduchu.com

Rádi se zapojíme!

Kompletní making of video z vývoje + snímky z finální verze hry:

Ateliér herní média FaVU VUT / Ateliér Duchů 2021